طراحی وب سایت همایش و کنفرانس

همايش نگار : نرم افزار طراحی وب سایت و مدیریت همایش و کنفرانس

 چاپ مقالات  071 - 32 34 09 68
 فکس  071 - 32 30 91 66
 خارج از ساعت اداری  0930 - 227 92 60
info @ faraznet . net
071 - 32 27 92 60     
071 - 32 34 09 97     
071 - 32 36 09 40     
071 - 32 36 09 41     

شرایط ارتقا بین نسخه های مختلف نرم افزار

توجه : در صورت ارتقا درصدی از مبلغ پرداختی بابت خرید نسخه قبل به عنوان تخفیف در خرید نسخه بعد لحاظ می شود . در جدول زیر درصدها و شرایط مربوطه قابل مشاهده می باشد .
ارتقا از نسخه -----»
به نسخه

تک همایش


ویژه یک همایش خاص
ویژه یک دوره
( یکبارمصرف)

تک همایش دائمی


ویژه یک همایش خاص
ویژه دوره های مختلف

پورتال دانشگاهی


ویژه کلیه همایش ها
دانشگاه ها

پورتال جامع


ویژه کلیه همایش ها
شرکتها و سازمانهای جامع

تک همایش دائمی


ویژه یک همایش خاص
ویژه دوره های مختلف
تا 3 ماه بعد از خرید = 100%
تا قبل از اتمام همایش = 50%
بعد از اتمام همایش = 25%

پورتال دانشگاهی


ویژه کلیه همایش ها
دانشگاه ها
تا 3 ماه بعد از خرید = 100%
تا قبل از اتمام همایش = 50%
بعد از اتمام همایش = 25%
تا 3 ماه بعد از خرید = 100%
تا قبل از اتمام دوره اول همایش = 50%
بعد از اتمام دوره اول همایش = 25%
صرفا مابه التفاوت بین تعداد همایش

پورتال جامع


ویژه کلیه همایش ها
شرکتها و سازمانهای جامع
تا 3 ماه بعد از خرید = 100%
تا قبل از اتمام همایش = 50%
بعد از اتمام همایش = 25%
تا 3 ماه بعد از خرید = 100%
تا قبل از اتمام دوره اول همایش = 50%
بعد از اتمام دوره اول همایش = 25%
صرفا مابه التفاوت بین تعداد همایش
قیمت نسخه های مختلف نرم افزار


کلمات کلیدی :

نسخه های مختلف نرم افزار

|

مشتریان پورتال همایش

|

طراحی وب سایت همایش ، کنفرانس مشتریان

|

طراحی وب سایت همایش ، کنفرانس و سمینار

|

نرم افزار مدیریت همایش ، کنفرانس و سمینار

|

مدیریت سایت همایش ، کنفرانس و سمینار

|

پایگاه اطلاع رسانی همایش ، کنفرانس و سمینار

|

ساخت وب سایت همایش ، کنفرانس و سمینار